ระบบ E-payment คืออะไร ?

คือ ระบบการชำระเงินผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แทนการใช้เงินสด 
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

ซึ่ง Wongnai และ LINE MAN ก็ได้นำระบบนี้มาสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัย

ให้กับเจ้าของร้านใช้บริการ Wongnai Merchant App (WMA)

ประโยชน์ของการใช้ E-payment

รับเงินทางบัญชี
ธนาคารได้โดยตรง

เพิ่มช่องทางการชำระเงิน และเพิ่มโอกาสในการขาย

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ให้กับผู้บริโภค และร้านค้า

มีการบันทึกรายการรับชำระทุกรายการ และสามารถตรวจสอบได้

ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินเอกสาร

สอนการใช้งานระบบ E-payment

คำถามที่พบบ่อย

Copyright © Wongnai All rights Reserved.

สำหรับเจ้าของร้านอาหาร

ระบบ E-payment 
คืออะไร ?

คือ ระบบการชำระเงินผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แทนการใช้เงินสด ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

ซึ่ง Wongnai และ LINE MAN ก็ได้นำระบบนี้มาสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับเจ้าของร้านใช้บริการ Wongnai Merchant App (WMA)

ประโยชน์ของการใช้ E-payment 
 

รับเงินทางบัญชี
ธนาคารได้โดยตรง

เพิ่มช่องทางการชำระเงิน และเพิ่มโอกาสในการขาย

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ให้กับผู้บริโภค และร้านค้า

ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มากขึ้น

มีการบันทึกรายการ
รับชำระทุกรายการ 
และสามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนการดำเนินเอกสาร

วีดีโอสอนการใช้งาน
คู่มือสอนการใช้งาน

สอนการใช้งาน
ระบบ E-payment

วีดีโอสอนการใช้งานวีดีโอสอนการใช้งาน
วีดีโอสอนการใช้งานคู่มือสอนการใช้งาน

Copyright © Wongnai All rights Reserved.

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยวีดีโอสอนการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

A : ร้านสามารถรับเงินสดที่หน้าร้านได้เหมือนเดิม ในส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือลูกค้าสามารถจ่ายเงินให้ร้านผ่านช่องทาง E-Payment ได้

Q : E-Payment คืออะไร และแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไร

A : ฟรี ไม่เสียค่าบริการใดๆ โดยทาง Wongnai จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ 

Q : ร้านต้องเสียค่าธรรมเนียมธุรกรรม (MDR) เพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับเจ้าของร้านอาหาร

Q : E-Payment คืออะไร และแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไร

A : ร้านสามารถรับเงินสดที่หน้าร้านได้เหมือนเดิม ในส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือลูกค้าสามารถจ่ายเงินให้ร้านผ่านช่องทาง E-Payment ได้

Q : ร้านต้องเสียค่าธรรมเนียมธุรกรรม (MDR) เพิ่มเติมหรือไม่

A : ฟรี ไม่เสียค่าบริการใดๆ โดยทาง Wongnai จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้