Copyright © Wongnai All rights Reserved.
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า LINE OA : @wongnai4biz

เข้าร่วมโครงการวันนี้

ใช้บริการ รับที่ร้าน Pickup ฟรี

ผลตอบรับจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

กรณีบุคคลธรรมดา
- เอกสารสัญญาเข้าร่วมโครงการ 
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้าน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank)

เอกสารทั้งหมดต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง กรณีนิติบุคคล
-  เอกสารสัญญาเข้าร่วมโครงการ
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้าน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank)
- สำเนา ภ.พ. 20 ฉบับปัจจุบัน 

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารทั้งหมดต้องเซ็นสำเนาถูกต้องตามรายชื่อกรรมการ
หรือมีตราประทับบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

เอกสารที่ต้องเตรียม

อ่านเพิ่มเติม

“ เมื่อค่าส่งถูก จะสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า 

จึงทำให้ร้านมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ถือว่าผลตอบรับของการเข้าร่วมโครงการค่าส่งเริ่มต้น 10 บาท คุ้มค่ากับการสมัครมากๆ ”

- คุณนงนุช นามวงษ์ (เจ้าของร้านหนึ่งปูม้าทะเลเผาสาขา 1) -

" สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับร้าน คือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้า

เพราะลูกค้าอุดหนุนเรา เราก็แค่ช่วยลูกค้ากลับด้วยค่าส่งที่ถูกนั้นเป็นตัวดึงดูงให้ลูกค้าสั่งอาหารจากร้านเราเพิ่มมากขึ้น ทำให้ร้านได้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 25% “

- คุณ เชาวรินทร์ เกษมสุข (เจ้าของร้าน ตำ 20) -


ลงทะเบียนผ่าน 
Wongnai Merchant APP กรอกข้อมูลการสมัคร 
และอัปโหลดเอกสาร
เข้าร่วมโครงการรอรับ SMS แจ้งวิธีการชำระเงินค่ามัดจำและชำระเงินตามจำนวนระบบตรวจสอบเอกสาร แจ้งผลผ่าน 
Wongnai Merchant App
เริ่มใช้บริการได้ทันที


โครงการ GP Partnership

เพิ่มยอดออเดอร์ให้ร้านของคุณสูงสุด 5 เท่า* ด้วยราคาค่าส่งอาหารที่ถูกกว่า 
พร้อมสิทธิพิเศษโปรโมทร้าน บน Wongnai และ LINE MAN 

ร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้เอง
ผ่าน
วิธีการชำระเงิน
จากลูกค้าสู่ร้านอาหาร

 ค่าส่งฟรี 3 กม. แรก 

ชำระเงินผ่าน E-payment

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ

 โดดเด่นบนโลกออนไลน์ใช้บริการรับที่ร้านดึงดูดลูกค้าด้วยค่าส่งที่ถูกกว่า
เพิ่มออเดอร์เดลิเวอรี
ยอดขายพุ่งสูงสุด 5เท่า

แสดงผลในหน้าค้นหาร้าน
ในตำแหน่งดีทีดีที่สุด

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ให้กับผู้บริโภคและร้านค้า

เพิ่มช่องทางการขาย
ผ่านบริการรับที่ร้าน 
สั่งกลับบ้าน ไม่ต้องรอคิว

ราคาค่าส่งใหม่

โครงสร้างราคาแบบเก่า

โครงสร้างราคาแบบใหม่

0 - 8

10

3 - 6

10

0 - 3

0

6 - 8

20

8.01 ขึ้นไป

เริ่มต้น 55

เริ่มต้น 55

ลูกค้า

ร้านอาหาร

E-payment

เงินสด

- ฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรม
  หักค่าบริการระบบ (GP) ให้กับร้านค้า

- ภายใน 1 วันทำการถัดไป (T+1)

- จ่ายออกทุกวันทำการ เมื่อมีเงินเหลือเกิน 1000 บาท

- วางบิลล้างยอดทุกสิ้นเดือน

Q : ระบบจะเรียกเก็บเงินจากทางร้านผ่านช่องทางใดบ้าง

A : ใบแจ้งค่าบริการ GP จะถูกส่งให้ร้านผ่าน 3 ช่องทาง
1 แจ้งเตือนบน Wongnai Merchant App (WMA)
2 แจ้งเตือนผ่าน SMS ในหมายเลขที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
3 แจ้งเตือนผ่านอีเมลที่ร้านได้ลงทะเบียนไว้ใน Wongnai Merchant App

Q : เมื่อได้ใบแจ้งค่าบริการ ร้านต้องชำระเงินผ่านช่องทางใด

A : สแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏในใบแจ้งค่าบริการด้านล่างผ่าน Mobile Banking ทุกแอปพลิเคชัน 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ

 ค่าส่งฟรี 3 กม. แรก 

ดึงดูดลูกค้าด้วยค่าส่งที่ถูกกว่า
เพิ่มออเดอร์เดลิเวอรี
ยอดขายพุ่งสูงสุด 5เท่า

ดึงดูดลูกค้าด้วยค่าส่งที่ถูกกว่า
เพิ่มออเดอร์เดลิเวอรี
ยอดขายพุ่งสูงสุด 5เท่า

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ผ่านการชำระเงิน E-pay,emt

ดึงดูดลูกค้าด้วยค่าส่งที่ถูกกว่า
เพิ่มออเดอร์เดลิเวอรี
ยอดขายพุ่งสูงสุด 5เท่า

แสดงผลในหน้าค้นหาร้าน
ในตำแหน่งดีทีดีที่สุด

 โดดเด่นบนโลกออนไลน์ชำระเงินผ่าน E-payment

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ให้กับผู้บริโภคและร้านค้า

ใช้บริการรับที่ร้าน* สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่เปิดใหม่ จะยึดโครงสร้างราคาค่าสงแบบเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ราคาค่าส่งใหม่

5 ขั้นตอนการสมัคร
โครงการ GP Partnership

โครงสร้างราคาแบบเก่า

โครงสร้างราคาแบบใหม่

ระยะทาง
(กม.)

ค่าส่ง
(บาท)

ระยะทาง
(กม.)

ค่าส่ง
(บาท)

* สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่เปิดใหม่ จะยึดโครงสร้างราคาค่าสงแบบเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

* สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่เปิดใหม่ จะยึดโครงสร้างราคาค่าสงแบบเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มช่องทางการขาย
ผ่านบริการรับที่ร้าน 
สั่งกลับบ้าน ไม่ต้องรอคิว

5 ขั้นตอนการสมัคร
โครงการ GP Partnership

ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านโครงการ
Wongnai Merchant App

กรอกข้อมูลการสมัครและ
อัปโหลดเอกสารเข้าร่วมโครงการ

รอรับ SMS แจ้งวิธีการชำระเงิน
ค่ามัดจำและชำระเงินตามจำนวน

5 ขั้นตอนการสมัคร
โครงการ GP Partnership

ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านโครงการ
Wongnai Merchant App

กรอกข้อมูลการสมัครและ
อัปโหลดเอกสารเข้าร่วมโครงการ

รอรับ SMS แจ้งวิธีการชำระเงิน
ค่ามัดจำและชำระเงินตามจำนวน

ระบบตรวจสอบเอกสาร

แจ้งผลผ่านทาง 
Wongnai Merchant App
เริ่มใช้บริการได้ทันที

0 - 8

10

- 3

0

10

3 - 6

6 - 8

20

เริ่มต้น 55

8.01 ขึ้นไป

เริ่มต้น 55

ระยะทาง
(กม.)

ระยะทาง
(กม.)

ค่าส่ง
(บาท)

ค่าส่ง
(บาท)

ตัวอย่างร้านอาหารที่เข้าร่วม

ดาวน์โหลด Wongnai Merchant App

ส่งฟรี 3 กม. แรก! 
เพิ่มยอดออเดอร์ให้ร้านของคุณสูงสุด 5 เท่า* 
ด้วยราคาค่าส่งอาหารที่ถูกกว่า พร้อมสิทธิพิเศษโปรโมทร้าน บน Wongnai และ LINE MAN 


ร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้เองผ่าน 
Wongnai Merchant App

ลงทะเบียนสมัครใช้งาน

8.01 ขึ้นไป

8.01 
ขึ้นไป

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
อ่านรายละเอียด E-Payment เพิ่มเติมลงทะเบียนสมัครใช้งาน
ลงทะเบียนสมัครใช้งานดาวน์โหลด Wongnai Merchant App