เข้าถึงฐานข้อมูลร้านอาหารทั่วประเทศจาก Wongnai
เพื่อขยายธุรกิจของคุณให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำ
และเชื่อมต่อ API สู่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของคุณ

ร้านอาหาร ที่มีข้อมูลบน Wongnai 
ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ประเภท ที่ตั้ง เป็นต้น

บริการของเรา

กับบริการของคุณเข้ากับฐานข้อมูลร้านอาหารของ Wongnai เพื่อข้อมูลที่อัปเดตแบบ real-time

เชื่อมต่อ API

อัปเดตข้อมูลร้านใหม่รายเดือน

ข้อมูลร้านอาหารใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ
จากผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคนบน Wongnai

ข้อมูลร้านอาหารบน Wongnai

กว่า 260,000 ร้านที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ประเภทร้าน ที่ตั้ง และขนาด เป็นต้น

ติดต่อเราติดต่อเราเพื่อใช้บริการติดต่อเราเพื่อใช้บริการ

Wongnai Data Services

สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ
ด้วยข้อมูลร้านอาหารของ Wongnai

ทำไมต้องข้อมูลจาก Wongnai ?

รีวิวและรูปภาพที่ถูกอัปโหลดจาก
ผู้ใช้บริการมากกว่า 10 ล้านคน

มีผู้ใช้งานประจำมากกว่า 10 ล้านคน/เดือน
ที่กำลังมองหาร้าน อาหารและรีวิวของกิน

มากกว่า 200 ล้านครั้งต่อเดือนที่ Wongnai 
ได้ช่วยเหลือผู้ใช้งานผ่านข้อมูลอาหารและรีวิว

ติดต่อเรา

สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ
ด้วยข้อมูลร้านอาหารของ Wongnai

Wongnai Data Services

ติดต่อเรา

เข้าถึงฐานข้อมูลร้านอาหารทั่วประเทศจาก Wongnai
เพื่อขยายธุรกิจของคุณให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำ
และเชื่อมต่อ API สู่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของคุณ

ร้านอาหาร ที่มีข้อมูลบน Wongnai 
ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ประเภท ที่ตั้ง เป็นต้น

ทำไมต้องข้อมูลจาก Wongnai ?

รีวิวและรูปภาพจากผู้ใช้บริการ
มากกว่า 10 ล้านคน

มีผู้ใช้งานประจำมากกว่า 10 ล้านคน/เดือน
ที่กำลังมองหาร้าน อาหารและรีวิวของกิน

มากกว่า 200 ล้านครั้งต่อเดือนที่ Wongnai 
ได้ช่วยเหลือผู้ใช้งานผ่านข้อมูลอาหารและรีวิว

ติดต่อเราเพื่อใช้บริการ

บริการของเรา

เชื่อมต่อ API

เชื่อมต่อ API

กับบริการของคุณเข้ากับฐานข้อมูลร้านอาหาร
ของ Wongnai เพื่อข้อมูลที่อัปเดตแบบ real-time

ข้อมูลร้านอาหารบน Wongnai

กว่า 260,000 ร้านที่คุณสามารถเข้าถึงได้
ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ประเภทร้าน ที่ตั้ง และขนาด เป็นต้น

อัปเดตข้อมูลร้านใหม่รายเดือน

ข้อมูลร้านอาหารใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ
จากผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคนบน Wongnai

ผู้ใช้บริการของเรา

Copyright © Wongnai All rights Reserved
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-821-5788 หรือ advertise@wongnai.com 

ผู้ใช้บริการของเรา

Copyright © Wongnai All rights Reserved
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-821-5788 หรือ advertise@wongnai.com 

MG Cars

LINE MAN

Data Analytics &  Research
สร้างงานวิจัยจากข้อมูลรีวิวร้านบน Wongnai
 “Framework to Detect 
Unqualified Restaurant Reviews”
 

Mobile Application Enhancement
เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและ
แนะนำร้านอาหาร
ให้กับผู้ใช้บริการทั่วประเทศ

 


เจาะกลุ่มลูกค้าร้านอาหารเพื่อเพิ่มยอดขาย
และนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

Navigation System Enhancement
เชื่อมต่อข้อมูลร้านอาหารทั่วประเทศกับระบบ navigator 
เพื่อแสดงข้อมูลร้านอาหารตลอดการเดินทาง

Mobile Application Enhancement
เข้าถึงข้อมูลร้านอาหารบน Wongnai แบบ real-time เพื่อเสริมทัพการแข่งขันเดลิเวอรี่

 

Sales Expansion

ลงทะเบียน

ติดต่อเราเพื่อใช้บริการ

Registration Form

TH

I

I

TH